Ez lesz a nyugdíjkorhatár 2017-ben a nőknek és férfiaknak!

Ez lesz a nyugdíjkorhatár 2017-ben a nőknek és férfiaknak!

TE JÓ ÉG! MEGVERTÉK AZ X-FAKTOR ÉNEKESÉT

Egy semmiség miatt estek neki többször…

Itt vannak a nyugdíjkorhatárok 2017-re nőknek és férfiaknak! Megváltoztak a nyugdíjba vonulás a feltételei. A nyugellátás igénylésének és megítélésének alapkövetelménye a szolgálati idő és a korhatár.
44684 74832 1478490185 nyugdjba1 1 c9372

Az előrehozott öregségi nyugdíj megszűnt!

A FÉRFIAK NYUGDÍJKORHATÁR TÁBLÁZATA:

44684 842145 1478490185 nyugdjba2 1 ed79c

A NŐK NYUGDÍJKORHATÁR TÁBLÁZATA:

44684 105243 1478490186 nyugdjba3 1 8a35f

40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulhat minden nő.

Az életkortól függetlenül az öregségi teljes nyugdíjra lesz jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. A munkaviszonyba beleszámít a gyermekneveléssel töltött időszak is, amikor az érintett gyermekgondozással kapcsolatos ellátásokat kapott.

Tájékoztató a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának szabályairól

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 2011. január 1-jétől hatályos 18. § (2a)-(2d) bekezdése szerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. A Tny. 18. § (2b) bekezdése alkalmazásánál keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyként kell figyelembe venni 1997. december 31-ét követően a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontjában, valamint (2)-(3) bekezdésében meghatározott jogviszonyban töltött időt, 1998. január 1-jét megelőzően pedig a hivatkozott jogszabályban felsoroltakkal egyező jogviszonyban töltött időtartamokat.

A felsorolt jogviszonyokon kívül jogosultsági időnek minősül:

– a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján a prémiumévek programban való részvétel időtartama függetlenül attól, hogy a résztvevőt munkavégzésre kötelezték vagy sem,
– az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, vagyis az ezen időszakban végzett alkalmi munkavállalói napok,
– az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavégzés időtartama,
– a gyermekgondozási segély folyósítása alatti – a vonatkozó jogszabályban engedélyezett – munkavégzés időtartama (figyelemmel arra, hogy ilyen esetben a gyermekgondozási segély munkavégzéssel azonos időtartamra eső folyósítási idejét „gyermekneveléssel töltött időként” a szolgálati idő kétszeres számításának tilalma miatt nem lehet beszámítani),
– a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként egyébként szolgálati időnek minősülő időtartam azzal, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag esetén kizárólag a tagság időtartama minősül jogosultsági időnek, az első belépés teljes naptári éve nem,
– a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve természetesen az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is,
– a korkedvezményre jogosító munkavégzés időtartama az öregségi nyugdíjjogosultságra vonatkozó általános szabályok szerint,
– a Tny. 39. §-ának hatálya alá tartozó időtartam az arányos szolgálati idő számítás alkalmazása nélkül.

Utazási kedvezményre jogosult minden olyan nyugdíjas, aki már elérte a megfelelő szolgálati időt.

A munkaviszony alatti betegszabadság és a táppénz beleszámít a jogosultsági időbe, de az ún. passzív táppénz, a mit a munkaviszony megszűnését követően folyósítanak, az nem. Ha párhuzamosan több jogviszony áll fenn, akkor az ugyanarra az időszakra eső jogviszonyokat csak egyszer lehet figyelembe venni, tehát a párhuzamosan fennállt jogviszonyokkal nem lehet jogosultsági időt növelni, de a nyugdíj összegének kiszámításánál természetesen ezek beszámítanak.

Elképesztő: így megszabadulhatsz az ősz hajszálaktól!

Az ősz hajszálak megszaporodása azt…

Additional Info

Ezért születnek néha szőrösen a kisbabák

Amikor egy kis új élet világra jön, akárhogy nézzen is ki, imádjuk. Pláne akkor, ha…

Videó: Ilyen, amikor 42.000 gyufát gyújtanak meg egyszerre

Legtöbbünk játszott már a gyufával, ki tud egyszerre többet meggyújtani. Ez a srác…

Íme a könyv, amelynek csupán az érintése is halálos lehet

1874-ben dr. Robert M. Kedzie sebész és kémikus nyomtatott 100 könyvet Amerikában,…

Hogyan ülsz a széken? Gondoltad volna, ez az önkéntelen mozdulat többet mesél rólad, mint sejtenéd?

Hogyan ülsz a széken? Gondoltad volna, ez az önkéntelen mozdulat többet mesél rólad, mint…